Haraldsted Forsamlingshus
Husorden

Husk
  • at hus og inventar skal behaldles med omtanke
  • at notere service og andet der evt. går itu
  • at give besked hvis noget ikke fungerer
  • at slukke alt lys ved afgang
  • at lukke og låse alle døre og vinduer efter brug
  • at aflevere nøglen som aftalt
  • at intet inventar må fjernes fra huset
  • at tage tomme flasker og dåser med hjem


Hvis der er mangler eller andet galt når huset modtages, er det DIT ansvar, at kontakte en fra bestyrelsen straks, ellers kan du blive draget til ansvar ved aflevering af huset.