Haraldsted Forsamlingshus
3. juni kl. 19.00: Sponsorbanko med mange dejlige gevinster

2. september kl. 19: Bankospil

4. oktober: Ålegilde, også med stegtflæsk

7. oktober kl. 19.00: Bankospil

4. november kl. 19.00: Bankospil

24. november: Julemarked med mange flotte boder

2. december kl. 19.00: Julebanko